• 1
 • Mala podjetja in samostojni podjetniki

  Mala podjetja in samostojni podjetnikiZmotno je mnenje, da se malim ni potrebno pogledati v ogledalo in postaviti na tehtnico. Dober osebni občutek je seveda pomemben, a še zdaleč ne zadošča. Mala podjetja največkrat nimajo načrta, kako ohranjati stranke, kako jih vračati k ponovnem nakupu in kaj storiti, da bi se promet povečal.

  Ker smo tudi sami malo in rastoče podjetje, imamo za sorodna podjetja posebej ugodno ponudbo. Anketirali bomo malo število kupcev, predstavili izsledke in predlagali spremembe. Če bo podjetje pripravljeno te spremembe tudi uvesti, bomo izvedli še kontrolne ankete in tako dokazali vpliv na promet in zadovoljstvo strank.

  V nadaljevanju lahko postavimo sistem, da bo tako podjetje samo nadziralo in nagrajevalo kupce, a to je že drug projekt.

  .
 • 1

Mala podjetja in samostojni podjetnikiZmotno je mnenje, da se malim ni potrebno pogledati v ogledalo in postaviti na tehtnico. Dober osebni občutek je seveda pomemben, a še zdaleč ne zadošča. Mala podjetja največkrat nimajo načrta, kako ohranjati stranke, kako jih vračati k ponovnem nakupu in kaj storiti, da bi se promet povečal.

Ker smo tudi sami malo in rastoče podjetje, imamo za sorodna podjetja posebej ugodno ponudbo. Anketirali bomo malo število kupcev, predstavili izsledke in predlagali spremembe. Če bo podjetje pripravljeno te spremembe tudi uvesti, bomo izvedli še kontrolne ankete in tako dokazali vpliv na promet in zadovoljstvo strank.

V nadaljevanju lahko postavimo sistem, da bo tako podjetje samo nadziralo in nagrajevalo kupce, a to je že drug projekt.

.
 • Srednje velika podjetja

  Srednje velika podjetjaPodjetij te velikosti je v Sloveniji in v svetu največ. Lahko bi rekli, da vse bolj predstavljajo nosilec gospodarskega razvoja, saj so tisti, ki si upajo delati stvari drugače. Srednja podjetja imajo za razvoj malo oseb, večinoma so vse ideje v glavi ene osebe, največkrat lastnika in njegove družine. Notranje soglasje je v tem primeru seveda prednost, a lahko tudi ovira pri nadaljnjem razvoju. Podjetje so ljudje in vsi, ki so v stiku s kupcem, pa tudi tisti, ki posredno zagotavljajo storitev in se zavedajo ali pa ne pomembnosti svojega dela.Srednjim podjetjem nudimo pregled prodajnega procesa, anketiranje konkretnih strank preko SMS, pametnega telefona ali računalnika neposredno po opravljenem nakupu. Po opravljeni analizi odgovorov predlagamo ukrepe in jih izvajalcem razložimo. Po uvedenih spremembah in izboljšavah se ponovno preveri zadovoljstvo kupcev. Povečali bomo vašo odzivnost, budnost in postavili sistem, da boste v prihodnje sami vabili stranke k ponovnem nakupu.

  Zdravstvene in druge Javne institucije

  V zadnjem času so javne institucije, kot so šole, zdravstvene ustanove in zavodi pod velikim pritiskom javnosti, kar je razumljivo. Javnih sredstev je vse manj, država beleži vse večji primanjkljaj na socialnih izdatkih. Dejstvo je, da se prebivalstvo stara in da je aktivnih delavcev, ki prispevajo za namene zdravstva, pokojninske blagajne in šolstva vse manj. Uporabniki so vse bolj kritični do sicer kakovostnih storitev in to povzroča razne konflikte, ki jih pritisk medijev še potencira. Trendi so očitni. Deležniki v teh procesih se branijo vsak na svojem bregu in ne najdejo skupnega dialoga. Naše raziskave pomagajo premostiti ravno te komunikacijske ovire, saj že v svojem bistvu presegajo običajno tržno raziskavo. Gre za angažiran pristop naročnika in izvajalca raziskave s ciljem izboljšanja javnega mnenja in zavedanja razsežnosti in dobrih rezultatov v preteklosti. Tako se posamezni primeri slabe prakse obravnavajo primerno primeru samemu in se ne posplošujejo, kot je sicer praksa.

 • 1
Srednje velika podjetjaPodjetij te velikosti je v Sloveniji in v svetu največ. Lahko bi rekli, da vse bolj predstavljajo nosilec gospodarskega razvoja, saj so tisti, ki si upajo delati stvari drugače. Srednja podjetja imajo za razvoj malo oseb, večinoma so vse ideje v glavi ene osebe, največkrat lastnika in njegove družine. Notranje soglasje je v tem primeru seveda prednost, a lahko tudi ovira pri nadaljnjem razvoju. Podjetje so ljudje in vsi, ki so v stiku s kupcem, pa tudi tisti, ki posredno zagotavljajo storitev in se zavedajo ali pa ne pomembnosti svojega dela.Srednjim podjetjem nudimo pregled prodajnega procesa, anketiranje konkretnih strank preko SMS, pametnega telefona ali računalnika neposredno po opravljenem nakupu. Po opravljeni analizi odgovorov predlagamo ukrepe in jih izvajalcem razložimo. Po uvedenih spremembah in izboljšavah se ponovno preveri zadovoljstvo kupcev. Povečali bomo vašo odzivnost, budnost in postavili sistem, da boste v prihodnje sami vabili stranke k ponovnem nakupu.

Zdravstvene in druge Javne institucije

V zadnjem času so javne institucije, kot so šole, zdravstvene ustanove in zavodi pod velikim pritiskom javnosti, kar je razumljivo. Javnih sredstev je vse manj, država beleži vse večji primanjkljaj na socialnih izdatkih. Dejstvo je, da se prebivalstvo stara in da je aktivnih delavcev, ki prispevajo za namene zdravstva, pokojninske blagajne in šolstva vse manj. Uporabniki so vse bolj kritični do sicer kakovostnih storitev in to povzroča razne konflikte, ki jih pritisk medijev še potencira. Trendi so očitni. Deležniki v teh procesih se branijo vsak na svojem bregu in ne najdejo skupnega dialoga. Naše raziskave pomagajo premostiti ravno te komunikacijske ovire, saj že v svojem bistvu presegajo običajno tržno raziskavo. Gre za angažiran pristop naročnika in izvajalca raziskave s ciljem izboljšanja javnega mnenja in zavedanja razsežnosti in dobrih rezultatov v preteklosti. Tako se posamezni primeri slabe prakse obravnavajo primerno primeru samemu in se ne posplošujejo, kot je sicer praksa.

 • Velike poslovne mreže

  Velike poslovne mrežeIzgradnja sodobnih poslovnih mrež se je v Sloveniji pričela v devetdesetih letih. Takrat smo bili priča pravi eksploziji prodajno servisnih mrež pa naj bo na osnovi poslovalnic, koncesij ali franšiz. Mnogi neodvisni ponudniki so kopirali navidezno visoke standarde v teh dejavnostih in si s tem povečevali ugled pri kupcih pa tudi promet.

  Ime igre je promet. Vse, kar podjetniška mreža udejani, da bi pritegnila pozornost in zadovoljstvo kupca je povečevanje števila kupcev, ki pridejo na te različne lokacije. Zadnja leta so za tovrstno distribucijo postala zelo zahtevna, saj enostavno posnemanje urejenosti in enotnosti celostne podobe pri kupcih ne zadošča. Še več, povečevanje zunanjih standardov poveča pričakovanja kupcev in zahteva notranjo urejenost.

  Naši strokovnjaki so bili zraven, ko so distribucijske mreže nastajale, se razvijale in tudi upadale. Imamo znanje in izkušnje iz vseh držav Srednje in Vzhodne Evrope, Nemčije, Belgije, Francije in Italije.

  Vaše kupce bomo takoj po opravljeni storitvi nevsiljivo s pomočjo novih komunikacijskih poti povprašali o dejstvih, ki so jim bila pomembna pri pravkar opravljenem nakupu. Pri nas ni copy paste sistema, mi pogledamo širše. Ali je izvajalec storitve razumel, kar se od njega pričakuje, ali ima pogoje in ali ima motivacijo za primerno obnašanje. Ta oseba, največkrat prezasedena z administracijo je ogledalo vašega podetja. Brez teh ljudi ne bo nobena prodajna akcija uspešna, zato je potrebno notranjim standardom posvetiti vso pozornost. Izkušnje kažejo, da so naprednejši pravila na novo napisali. Mi smo jih že, več podjetjem in večinoma še sedaj delujejo.

 • 1
Velike poslovne mrežeIzgradnja sodobnih poslovnih mrež se je v Sloveniji pričela v devetdesetih letih. Takrat smo bili priča pravi eksploziji prodajno servisnih mrež pa naj bo na osnovi poslovalnic, koncesij ali franšiz. Mnogi neodvisni ponudniki so kopirali navidezno visoke standarde v teh dejavnostih in si s tem povečevali ugled pri kupcih pa tudi promet.

Ime igre je promet. Vse, kar podjetniška mreža udejani, da bi pritegnila pozornost in zadovoljstvo kupca je povečevanje števila kupcev, ki pridejo na te različne lokacije. Zadnja leta so za tovrstno distribucijo postala zelo zahtevna, saj enostavno posnemanje urejenosti in enotnosti celostne podobe pri kupcih ne zadošča. Še več, povečevanje zunanjih standardov poveča pričakovanja kupcev in zahteva notranjo urejenost.

Naši strokovnjaki so bili zraven, ko so distribucijske mreže nastajale, se razvijale in tudi upadale. Imamo znanje in izkušnje iz vseh držav Srednje in Vzhodne Evrope, Nemčije, Belgije, Francije in Italije.

Vaše kupce bomo takoj po opravljeni storitvi nevsiljivo s pomočjo novih komunikacijskih poti povprašali o dejstvih, ki so jim bila pomembna pri pravkar opravljenem nakupu. Pri nas ni copy paste sistema, mi pogledamo širše. Ali je izvajalec storitve razumel, kar se od njega pričakuje, ali ima pogoje in ali ima motivacijo za primerno obnašanje. Ta oseba, največkrat prezasedena z administracijo je ogledalo vašega podetja. Brez teh ljudi ne bo nobena prodajna akcija uspešna, zato je potrebno notranjim standardom posvetiti vso pozornost. Izkušnje kažejo, da so naprednejši pravila na novo napisali. Mi smo jih že, več podjetjem in večinoma še sedaj delujejo.

Cenik

Zaradi narave dejavnosti in posebnih potreb vsakega podjetja za vsak projekt izdelamo posebno cenitev. Tako lahko dobite najugodnejšo ceno za storitev. Podjetja se razlikujejo drugo od drugega, zato težko napišemo splošno veljavni cenik. Spodnje cene pa nekako odražajo neko osnovo, da dobite vsaj malo občutka o razponu cen za posamezen projekt.

 • Small Business

  Izvedba anket
  150€ Delo na 10 primerih Obdelava podatkov Izdelava poročila
 • Medium paket

  Analiza in izvedba anket
  do 500€ Analiza procesa Izvedba anket in poročila Možnost ponovitve anket po znižani ceni
 • Prilagojeni paket

  Paket za velika podjetja in mreže
  od 500€ Analiza procesa Izvedba Anket in poročila Možnost ponovitve anket po znižani ceni Shramba podatkov za nedoločen čas
 • 1

Kdo upravlja mojezadovoljstvo.si

Ekipa strokovnjakov, ki je v Sloveniji pred 25 leti prva postavila sisteme za vodenje poslov v velikem mednarodnem podjetju in v malem gospodarstvu. Prva v Sloveniji je postavila sisteme merjenja zadovoljstva kupcev preko anket, skrivnih nakupov, je sedaj dostopna tudi vam. Za small business, za velike prodajne in servisne mreže in za vse vmes.

Prodaja blaga, storitev, servisne in javne dejavnosti, prodajna mreža, ustanove in institucije, vse komunicirajo s svojimi kupci. Kako uspešni so, pokaže promet, kako povečati promet, pa je razlika med uspehom in neuspehom. Uporabljamo sodobne načine komuniciranja s kupci preko SMS, pametnih telefonov, tablic in osebnih računalnikov. Rezultat je zato hiter in učinkovit, predvsem pa konkreten.

Prijava za člane